Articles by Marcela Řezníčková

New Search
  Showing 1-2 of 2 items.
 • Flora of the city of Brno, Czech Republic
  Lososová Z., Danihelka J., Dřevojan P., Hájek O., Kalusová V., Večeřa M., Chytrý K., Chytrý M., Čeplová N., Filippov P., Jiroušek M., Kadaš D., Kalníková V., Knollová I., Macků M., Niederle J., Novák P., Rohel J., Rotreklová O., Řepka R., Řezníčková M., Šmerdová E., Šumberová K., Veselý P., Vymazalová M., Wirth T. & Tichý L.
  Preslia 96: 123–147, 2024, https://doi.org/10.23855/preslia.2024.123
  PDF Abstract Appendices
 • Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation
  Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P.
  Preslia 93: 1–87, 2021, https://doi.org/10.23855/preslia.2021.001
  PDF High Res PDF (30.5 Mb) Abstract Appendices (Cited by 41 articles, WoS)