Vegetation analysis along the elevation gradient in the Nízké Tatry Mountains (Central Slovakia)

Jan Lepš , Karel Prach & Jiřina Slavíková

PDF

How to cite

Lepš J., Prach K., Slavíková J. (1985) Vegetation analysis along the elevation gradient in the Nízké Tatry Mountains (Central Slovakia). – Preslia 57: 299312